Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Zmarł dr hab. Norbert Andrzej Wolnomiejski, prof. MIR

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 23 sierpnia 2022 r. w wieku 84 lat, zmarł dr hab. Norbert Andrzej Wolnomiejski, prof. MIR, emerytowany pracownik Stacji Morskiej w Świnoujściu (Morski Instytut Rybacki w Gdyni) oraz Zakładu Hydrobiologii (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Pan dr hab. Norbert Wolnomiejski urodził się 16 lipca 1938 r. w Warszawie. Studia magisterskie ukończył w 1961 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. Stopień doktora uzyskał w 1969 r., promotorem pracy był prof. dr hab. Józef Mikulski. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1996 r. w dyscyplinie biologia na podstawie pracy pt.: "Ekologiczne studium makrofauny dna mulistego Zalewu Szczecińskiego (1982-1992)”.
W latach 1960-1974 dr hab. Norbert Wolnomiejski zatrudniony był w Zakładzie Hydrobiologii, w Instytucie Ekologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, natomiast w latach 1974-2013 w Stacji Morskiej w Świnoujściu - Morski Instytut Rybacki w Gdyni, na stanowisku docenta, a następnie profesora nadzwyczajnego, pełniąc rolę kierownika Pracowni Zasobów Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej.

Pan dr hab. Norbert Wolnomiejski nie zaprzestał współpracy z macierzystą uczelnią, przez wiele lat prowadził, w ramach prac zleconych, zajęcia z Ekologii i ochrony mórz na kierunkach Biologia i Ochrona Środowiska, opiekował się pracami magisterskimi (15) oraz wypromował dwie doktorantki. Na emeryturze dalej pracował naukowo. Pan dr hab. Norbert Wolnomiejski jest autorem i współautorem 49 publikacji naukowych, 12 publikacji informacyjnych, popularno-naukowych oraz dydaktycznych (podręcznik), 41 wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych, 71 opracowań i ekspertyz, wielu recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych, brał udział w 10 rejsach dalekomorskich. W 2011 roku dr hab. Norbert Wolnomiejski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Był wspaniałym, skromnym Człowiekiem.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 26 sierpnia 2022 r. o godzinie 12.00 mszą w kościele Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

Po mszy odbędzie się pogrzeb na cmentarzu parafialnym.

pozostałe wiadomości