Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Dr Dariusz Laskowski otrzymał finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 6 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Zdjęcie ilustracyjne
MINIATURA 6 fot. dr Dariusz Laskowski

Wśród laureatów piątej listy rankingowej znalazło się 4 badaczy z UMK a wśród nich dr Dariusz Laskowski, który będzie realizował projekt „Zmiany właściwości mechanicznych i adhezyjnych bakterii jako odpowiedź adaptacyjna do antybiotyków obecnych w środowisku”.

 

Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu długotrwałej ekspozycji bakterii na antybiotyki o różnym mechanizmie działania na właściwości mechaniczne i adhezyjne oraz ultrastrukturę komórki prokariotycznej w warunkach różnej presji selekcyjnej. Analiza z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (AFM), pozwoli określić rolę i stabilność nanomechanicznych zmian w procesie adaptacji bakterii do substancji antybakteryjnych obecnych w środowisku na poziomie pojedynczej komórki. Przeprowadzone badania dostarczą nowej wiedzy na temat mechanizmów oporności, która jest niezbędna do efektywnej walki ze zjawiskiem rosnącej antybiotykoporności u bakterii.

Projekt realizowany jest w ramach interdyscyplinarnej współpracy z dr Januszem Strzeleckim z Katedry Biofizyki, Instytutu Fizyki UMK.

pozostałe wiadomości