Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Sypendysta/Doktorant_1 w grancie NCN

Logo NCN
NCN fot. Nadesłane

Na podstawie oceny kwalifikacji kandydatów, komisja w składzie dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, kierownik projektu badawczego), dr Anna Suwińska (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych) oraz dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK (Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii) podjęła decyzję o zatrudnieniu pani mgr Anny Richert w projekcie NCN OPUS-20 pn. „Nowa rola miozyny VI w strukturalnej organizacji i funkcji nabłonka najądrzy u myszy” (UMO-2020/39/B/NZ4/01029). Zatrudnienie na okres czterech lat oferuje wypłatę stypendium doktoranckiego w systemie grantowym pod warunkiem podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK w Toruniu oraz po dopełnieniu przez laureatkę konkursu wszelkich formalności.

pozostałe wiadomości