Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Dr Kordowitzki u Ojca Świętego w Watykanie

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane

Papieska Akademia Życia, Uniwersytet w Bazylei i ETH (Zurych, Szwajcaria), oraz Szpital Dziecięcy Bambino Gesù, organizowali I. International Conference on Ethics of Engineering Life , która odbyła się 26-27 września 2022 w siedzibie Radio Vaticana w Rzymie.

Vatican News

Na początku konferencji słowa do uczestników skierował Abp. Vincenzo Paglia, prezydent Papieskiej Akademia Życia, Watykan.

Inżynieria systemów molekularnych i komórkowych do zastosowań klinicznych wykorzystuje unikalne kompetencje zdobyte na całym świecie w ciągu ostatnich 10 lat. Wielkie postępy w stosowaniu zasad inżynierii w klinikach i przywracaniu funkcji organizmu zapewnia rozwój terapii opartych na genach i komórkach. Udane próby obejmują przywrócenie wzroku, kontrolę zaburzeń metabolicznych lub wzrost tkanek i narządów w celu wymiany.  Aby zająć się etycznymi aspektami takich prób w kierunku "engineering life" ww. konferencja zgromadziła interesariuszy w opracowywaniu i stosowaniu podejść do
edycji i kontrolowania żywych systemów, klinicystów stosujących takie procedury, etyków, filozofów, komunikatorów i artystów oraz innych odpowiednich przedstawicieli naszego globalnego społeczeństwa.

Pan dr Kordowitzki, Dipl ECAR, z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych został zaproszony, aby wygłosić wykład na temat zegara biologicznego komórki jajowej, który cieszył się wielkim zainteresowaniem. Podczas wykładu dr Kordowitzki przedstawił wyniki swoich badan naukowych dot. telomerów i epigenetyk w oocytach.

Wieczorem pierwszego dnia konferencji został wyemitowany w ramach premiery film reżysera Michel Comte w kinie Watykańskim. Konferencja została zakończona audiencją generalną u Ojca Świętego i prelegenci mieli okazje zamienić kilka słów z papieżem Franciszkiem. Papiez prosił o kontynuacje badan naukowych i bardzo się ucieszył w momencie, gdy dr. Kordowitzki przekazał pozdrowienia z Polski.  

pozostałe wiadomości