Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Zebranie Oddziału Toruńskiego PTBioch

Zarząd toruńskiego PTBioch
Zebranie toruńskiego PTBioch fot. Joanna Czarnecka

W dniu 7 października br. w Katedrze Biochemii odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Spotkanie przebiegało w formie hybrydowej.

Dotychczasowa przewodnicząca dr hab. Anna Jakubowska przedstawiła sprawozdanie z działalności oddziału w mijającej kadencji. Podczas zebrania wyłoniono nowe władze Zarządu Oddziału Toruńskiego PTBioch na kadencję 2022-2025: Maciej Ostrowski (Katedra Biochemii UMK) – Przewodniczący, Anna Ciarkowska (Katedra Biochemii UMK) – Sekretarz, Magdalena Wujak (Katedra Chemii Leków, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu) – Członek Zarządu.

pozostałe wiadomości