Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Zmarł dr Andrzej Noryśkiewicz

dr Andrzej Noryśkiewicz na tle ogrodzenia osady w Biskupinie. Sepia
dr Andrzej Noryśkiewicz fot. Agnieszka Noryśkiewicz

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 18 listopada 2022 r. w wieku 84 lat zmarł dr Andrzej Noryśkiewicz, emerytowany pracownik Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi

Andrzej Noryśkiewicz urodził się 7 sierpnia 1938 roku w Wąbrzeźnie w rodzinie nauczycieli. Szkołę podstawową w Wąbrzeźnie ukończył w roku 1951, a 4 tata później również w tym mieście, liceum ogólnokształcące. W latach 1955–1957 uczęszczał do Studium Nauczycielskiego w Toruniu, które ukończył w roku 1957 uzyskując uprawnienia do nauczania biologii, geografii i chemii. W latach 1957–1962 kontynuował naukę na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę zawodową, w Zakładzie Botaniki Ogólnej UMK, rozpoczął już na ostatnim roku studiów.

Dyplom magistra biologii za pracę pt. „Zespoły lasów liściastych leśnictwa Wronie” uzyskał w roku 1962, a w roku 1974 za pracę pt. „Zespoły roślinne torfowiska Zgniłka oraz zmiany zachodzące w nich pod wpływem gospodarki człowieka” otrzymał tytuł doktora nauk przyrodniczych. Był aktywnym nauczycielem akademickim, organizując między innymi zajęcia terenowe dla studentów biologii i ochrony środowiska. W roku 1987 został powołany na kierownika Pracowni Dydaktyki Biologii i funkcję tą pełnił aż do odejścia na emeryturę w 2003 roku. Prowadził wówczas wykłady i ćwiczenia z dydaktyki biologii dla studentów III i IV roku na kierunkach biologia i ochrona środowiska. W czasie swojej pracy zawodowej popularyzował wiedzę z zakresu botaniki i ochrony przyrody, za co w 2004 został uhonorowany Medalem Polskiego Towarzystwa Botanicznego im. profesora Bolesława Hryniewieckiego. W 1999 zorganizował XII Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyki Biologii w Toruniu, a w 1998 spotkanie Kierowników Zakładów i Pracowni Dydaktyki Biologii.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika – Sekcja Dydaktyki Biologii.

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 21 listopada 2022 r. O godz. 12.00 Mszą Św. żałobną w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Toruniu. Po Mszy Św. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym nr 2 w Toruniu przy ul. Koniuchy

pozostałe wiadomości