Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Grant NCN dla dr. Krzysztofa Kowalskiego

dr Krzysztof Kowalski przy mikroskopie
dr Krzysztof Kowalski fot. Andrzej Romański

W środę (07.12.2022) na stronach Narodowego Centrum Nauki pojawiły się listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 23, PRELUDIUM 21 oraz POLONEZ BIS 2. Pośród grantów w konkursie OPUS 23, w panelu NZ8, które otrzymają finansowanie znalazł się projekt złożony przez dr. Krzysztofa Kowalskiego: „Kompromis w alokacji energii pomiędzy produkcją toksyn a utrzymaniem somatycznym u toksycznych zwierząt”. 

 Kwota dofinansowania to 1,5 mln złotych. Należy zaznaczyć, że spośród 76 wniosków, w panelu NZ8, finansowanie otrzymało tylko 11 projektów, a współczynnik sukcesu wyniósł 14%. Projekt dr. Krzysztofa Kowalskiego jest jedynym z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, który uzyskał finansowanie w konkursie OPUS, w panelu Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym.

Krzysztofowi serdecznie gratulujemy!!! Mijający rok był dla Niego szczególnie pracowity, tym bardziej cieszy taki prezent od Św. Mikołaja (w tej roli NCN).

(a od stycznia zakasujemy rękawy i zabieramy się ostro do pracy !!!)

Strona NCN

 

pozostałe wiadomości