Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Doktorant w Zarządzie

Bartosz Szymczak - zdjęcie portretowe na patio WNBiW
mgr Bartosz Szymczak fot. Joanna Czarnecka

Podczas odbywającego się 03.12.2022 we Wrocławiu zjazdu wyborczego Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich doktorant naszego Wydziału, Pan mgr Bartosz Szymczak, został wybrany na stanowisko Sekretarza Zarządu na najbliższą kadencję Rady.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) jest organizacją zrzeszającą reprezentantów samorządów doktoranckich z dwudziestu ośrodków naukowych w kraju zrzeszonych w ramach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Do głównych zadań Porozumienia należy: reprezentacja doktorantów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, a także współpraca z organizacjami doktoranckimi, organizacja i wsparcie inicjatyw naukowych, kulturalnych i integracyjnych skierowanych do środowiska doktoranckiego, wymiana informacji i doświadczeń istotnych dla środowiska doktorantów uniwersytetów.

pozostałe wiadomości