Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Projekt NAWA - seminarium ewaluacyjne

Seminarium ewaluacyjne - NAVA
NAWA fot. Łukasz Czarnecki

W dniu 18 stycznia b.r. na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych odbyło się seminarium ewaluacyjne 5 doktorantów realizujących projekty doktorskie w systemie joint i double degree w ramach projektu NAWA STER: Internationalization of PhD Schools at NCU: a platform for joint and double degree (PhD@NCU), koordynowanego przez Panią prof. dr hab. Katarzynę Hrynkiewicz oraz Dyrektorów Szkół Doktorskich UMK.

Projekt STER to prekursorskie przedsięwzięcie mające na celu nie tylko rozwój współpracy z uznanymi zagranicznymi jednostkami naukowymi, ale przede wszystkim wypracowanie ścieżki pozwalającej na zwiększeniu potencjału naukowego uczelni poprzez realizację międzynarodowych projektów doktorskich zmierzających do uzyskania dyplomów w systemie joint i double degree.

Zasadniczym celem seminarium była ewaluacja postępów prac nad rozprawami doktorskimi beneficjentów projektu. Podczas wystąpień doktoranci zaprezentowali swój dorobek naukowy, najważniejsze osiągnięcia i kamienie milowe dotychczasowej pracy oraz opowiedzieli o przyszłych planach i celach badawczych.

Po każdej prezentacji nastąpiła sesja pytań i odpowiedzi połączona z krótką dyskusją.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Dyrektorzy Szkół Doktorskich UMK, Pani Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, promotorzy doktorantów oraz Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych.

Beneficjenci projektu NAWA-STER:

  1. Amina Laouid (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) – projekt doktorski zmierzający do uzyskania podwójnego dyplomu z dziedziny fizyki pt. “Nanostructures and thin films of metalorganics complexes and hybrid perovskites for applications in optoelectronics and photovoltaics”, realizowany we współpracy z Chouaib Doukkali University in El Jadida, Maroko.
  2. Benedikt Weigand (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych) – projekt doktorski zmierzający do uzyskania podwójnego dyplomu z dziedziny historii pt. “Teutonic Order and its bailiwicks (‘Ballei’): A comparison between Prussia and Burgundy (Lotharingia)”, realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Würzburgu, Niemcy.
  3. Matteo Marangi (Interdysyplinarna Szkoła Doktorska Academia Copernicana) – projekt doktorski zmierzający do uzyskania wspólnego dyplomu z dziedziny mikrobiologii pt. „Potential of europaea endophytes in decreasing colonization of plants by HPMOs”, realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Rostocku, Niemcy.
  4. Emilia Wesołowska (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych) - projekt doktorski zmierzający do uzyskania podwójnego dyplomu z dziedziny prawa pt. „Dignity as a Condition for Releasing Al-Related Medical Machines and Systems to Market”, realizowany we współpracy z University of Naples Parthenope, Włochy.
  5. Ameneh Mikaeeli (Interdysyplinarna Szkoła Doktorska Academia Copernicana) - projekt doktorski zmierzający do uzyskania podwójnego dyplomu z dziedziny fizyki pt. “Experimental and theoretical investigation of heat propagation in polymer nanolayers”, realizowany we współpracy z Ruhr University Bochum, Niemcy.

Facebook

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Nava Ewaluacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Nava Ewaluacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Nava Ewaluacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Nava Ewaluacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Nava Ewaluacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Nava Ewaluacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Nava Ewaluacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Nava Ewaluacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Nava Ewaluacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Nava Ewaluacja. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.