Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Rozstrzygnięty konkurs na stanowisko doktoranta w grancie NCN OPUS-23

Logo NCN
NCN fot. Nadesłane

Po przeanalizowaniu dorobku naukowego, osiągnięć naukowych, kompetencji kandydatów oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa podjęła decyzję o zatrudnieniu Pani mgr Emilii Wysockiej na stanowisku doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS-23 pt. Kompromis w alokacji energii pomiędzy produkcją toksyn a utrzymaniem somatycznym u toksycznych zwierząt (nr grantu 2022/45/B/NZ8/01896).

Serdecznie gratulujemy!

Protokół Komisji

pozostałe wiadomości