Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Tydzień Mózgu w Toruniu i Bydgoszczy

Zdjęcie ilustracyjne
Tydzień Mózgu fot. Nadesłane

W tym roku Światowy Tydzień Mózgu trwa od 13 do 19 marca. 

Działamy razem: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z partnerami z Bydgoszczy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Miastem Bydgoszcz, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy, i Torunia: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz instytucjami edukacji i kultury w województwie kujawsko-pomorskim. Lokalnie organizujemy obchody ŚTM, aby najnowsza wiedzo o mózgu i umyśle stała się oczywista w szkołach, uczelniach, społecznościach lokalnych, aby nauczyciele, naukowcy, trenerzy potrafili skutecznie wspierać proces uczenia się dzieci, młodzieży i dorosłych, pomagać innym w przezwyciężaniu ich życiowych trudności, lepiej rozumieć zwierzęta. Mówimy „NIE” mitom psychopedagogicznym

Program

Więcej informacji 

pozostałe wiadomości