Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Nowa książka pod redakcją pracowników Wydziału

Zdjęcie ilustracyjne
Myconanotechnology. Emerging Trends and Applications fot. Patrycja Golińska

Badacze z Katedry Mikrobiologii, Mahendry Rai – naukowiec wizytujący Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK i dr hab. Patrycja Golińska, prof. UMK są redaktorami nowej monografii „Myconanotechnology. Emerging Trends and Applications” wydaną przez prestiżowe wydawnictwo CRC Press, Taylor and Francis Group (Poziom II – 200 pkt, wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Termin „mykonanotechnologia” został po raz pierwszy zastosowany przez Rai i jego współpracowników w 2009 roku. Mykonanotechnologia obejmuje wykorzystanie grzybów do syntezy nanocząstek w zakresie wielkości 1–100 nm i ich zastosowanie w medycynie, żywności, rolnictwie, weterynarii, środowisku i tekstyliach.

Niniejsza książka zawiera wartościowe rozdziały napisane przez profesjonalistów i ekspertów na temat różnych aspektów mykonanotechnologii. Rozdziały zostały podzielone na cztery sekcje, Sekcja I stanowi wprowadzenie do mykonanotechnologii i omawia jej możliwości, pojawiające się trendy i ograniczenia; Sekcja II obejmuje różne zastosowania biomedyczne, w tym mykonanotechnologię w leczeniu raka i w adiuwantach szczepionek, mykogenne nanocząsteczki jako nowe środki i preparaty przeciwdrobnoustrojowe, aktywność przeciwutleniającą nanocząstek grzybowych oraz wyzwania dla nadchodzących kryzysów; W części III omówiono rolę mykonanotechnologii w rolnictwie, głównie strategiczną rolę w zwalczaniu patogenów roślin i szkodników owadzich, nanonawozy do stymulacji wzrostu roślin, konserwację żywności i wydłużanie okresu przydatności do spożycia produktów rolno-spożywczych i owoców; Rozdział IV obejmuje zastosowania mykogennych nanocząstek tlenku cynku w medycynie, rolnictwie, gospodarce wodnej, tekstyliach itp., a osobny rozdział poświęcono tekstyliom antybakteryjnym.

Ta książka ma charakter interdyscyplinarny i jest przeznaczona dla studentów studiów podyplomowych i studentów zainteresowanych biologią grzybów, mikrobiologią, chemią nanotechnologią, biotechnologią, farmakologią oraz osób zainteresowanych zieloną nanotechnologią. Wzbogaci również akademików i badaczy z branży farmaceutycznej. Książka z pewnością poszerzy i zaktualizuje wiedzę czytelników na temat mykonanotechnologii i jej licznych zastosowań w różnych dziedzinach.

pozostałe wiadomości