Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Stypendium dla studenta w ramach projektu NCN OPUS-23

Zdjęcie ilustracyjne
Kompromis w alokacji energii pomiędzy produkcją toksyn a utrzymaniem somatycznym u toksycznych zwierząt fot. G.Martinez

Stypendium dla studenta w ramach projektu NCN OPUS-23

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Termin składania ofert: 27 marca 2023 r. (23:59)

Forma składania ofert: e-mail

Ogłoszenie wyników: 7 kwietnia 2023 r.

Warunki zatrudnienia:

Wysokość stypendium: 5000 PLN/miesiąc (brutto/brutto)

Czas realizacji stypendium: 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejny rok)

Tytuł projektu: Kompromis w alokacji energii pomiędzy produkcją toksyn a utrzymaniem somatycznym u toksycznych zwierząt

Opis projektu: W ramach projektu zamierzamy określić wpływ regeneracji jadu na wydatkowanie energii oraz zbadać kompromis pomiędzy produkcją toksyn a obroną immunologiczną u toksycznych zwierząt. Wyniki badań pozwolą nam poznać rolę toksyn w procesach fizjologicznych kręgowców oraz zrozumieć wpływ regeneracji toksyn na funkcjonowanie płazów w ich naturalnym środowisku.

Link do projektu

Wymagania:

 • Student III roku studiów I stopnia lub I/II roku studiów II stopnia (na dzień 1 października 2022 r.) na kierunkach biologia, biotechnologia, diagnostyka molekularna, biochemia, weterynaria, farmacja lub pokrewne
 • Znajomość podstawowych technik laboratoryjnych
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Chęć do pracy ze zwierzętami
 • Zainteresowanie ekologią, fizjologią ekologiczną zwierząt, toksynologią

Opis zadań:

 • Odłowy zwierząt w terenie i opieka nad zwierzętami
 • Przygotowanie do badań
 • Udział w doświadczeniach (respirometria, chromatografia, spektrometria mas, analizy immunologiczne)
 • Analiza danych
 • Możliwość realizacji pracy dyplomowej

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV zawierające informacje o osiągnięciach z uwzględnieniem dotychczas prowadzonych działań np. publikacji, wystąpień konferencyjnych, udziału w stażach, szkoleniach, kołach naukowych, projektach badawczych oraz otrzymanych nagrodach, stypendiach
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: tutaj

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres e-mail kierownika projektu dr. Krzysztofa Kowalskiego: k.kowalski@umk.pl. Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji udziela dr Krzysztof Kowalski (k.kowalski@umk.pl).

pozostałe wiadomości