Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Trzecie miejsce naszego doktoranta w konkursie Gieysztora

Kamil z pojemnikiem z małżami które bada
fot. Joanna Czarnecka

Z radością informujemy, że mgr Kamil Wiśniewski, obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, otrzymał nagrodę III stopnia w konkursie im. Prof. Mariana Gieysztora na najlepszą badawczą pracę magisterską z szeroko pojętej hydrobiologii, za pracę pt.: „Preferencje siedliskowe i aktywność lokomotoryczna rodzimych dla Polski małży z rodzaju Anodonta”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Poznańskiej-Kakareko, prof. UMK, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości