Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Stanowisko dla studenta

Stanowisko dla studenta
NCN fot. Nadesłane

Nazwa stanowiska: student-stypendysta

Wymagania:

- 2 stanowiska dla studentów na kierunkach (biologia, biotechnologia, diagnostyka molekularna, biochemia, weterynaria, farmacja lub pokrewnych) lub doktorantów powiązanych z naukami biologicznymi

- Znajomość podstawowych zagadnień związanych z globalnym ociepleniem i interakcją drapieżnik-ofiara

- Dobra znajomość języka angielskiego

- Mile widziane doświadczenie w pracy z rybami i wodnymi bezkręgowcami

- Zainteresowanie ekologią i fizjologią zwierząt.

Wymagane dokumenty:

- CV potwierdzające posiadane doświadczenie w tym udział w innych projektach naukowych, konferencjach, autorstwo publikacji naukowej

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Opis zadań:

- Pozyskanie zwierząt w terenie

- Przygotowanie zestawu eksperymentalnego

- Udział w doświadczeniach (badania nad interakcjami między rybami i bezkręgowcami)

- Analiza danych

Termin składania ofert: 2023-04-30 23:59

Warunki zatrudnienia:

Wysokość każdego stypendium: 3000 PLN/miesiąc (brutto/brutto)

Czas realizacji każdego stypendium: 2 miesiące

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres e-mail kierownika projektu dr. Łukasza Jermacza (Katedra Ekologii i Biogeografii UMK) jermacz@umk.pl. Stypendia finansowane będą w ramach projektu: “Effect of global warming on interactions between alien and native ectothermic species of prey and predators” NCN SONATA.

pozostałe wiadomości