Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Społeczny Raport o Bioróżnorodności i Krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej

dr Krzysztof, lekko uśmiechnięty, obok swojego ulubionego mikroskopu
dr Krzysztof Kowalski fot. Joanna Czarnecka

Dr Krzysztof Kowalski z Katedry Zoologii i Ekologii Kręgowców UMK w Toruniu został ekspertem przy tworzeniu Społecznego Raportu o Bioróżnorodności i Krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej. Raport obejmuje region Kasztelanii Ostrowskiej, zlokalizowany między Poznaniem a Gnieznem i powstaje jako oddolna inicjatywa społeczna.

Punktem wyjścia jest diagnoza, z której wynika, że za mało jest komunikacji między społecznością lokalną, naukowcami, badaczami opisującymi zasoby regionu oraz przedstawicielami instytucji i samorządów, w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu. Wspólne tworzenie wniosków do Raportu pozwoli na wymianę informacji, pogłębianie stanu wiedzy o zasobach regionu oraz wspomoże działania zaangażowanych osób i podmiotów. Dr Kowalski zaangażowany będzie w prace podgrupy naukowców w ramach powstającego Raportu. Do jego zadań należeć będą m. in. wsparcie konsultacyjne w wyborze metod badawczych na etapie tworzenia dokumentacji do raportu oraz pomoc w analizie nadesłanych ankiet i sformułowania dla nich wniosków.

Więcej informacji nt. Raportu można uzyskać na stronie Kasztelanii Ostrowskiej

 

pozostałe wiadomości