Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Zasłużona dla kultury

Zdjęcie portretowe prof. Lubow Żwanko
Prof. Lubow Żwanko przyjechała do Torunia z Państwowego Uniwersytetu Biotechnologicznego w Charkowie fot. fot. Andrzej Romański

Prof. Lubow Żwanko z Charkowa, przebywająca na stażu naukowym na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, została odznaczona medalem "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

Medal ten nadawany jest przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego osobom i instytucjom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Można otrzymać go bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania i siedzibę.

fot. Marcin Lutomierski

Prof. dr hab. Lubow Żwanko – historyk, kierownik Centrum Muzealnego, profesor Katedry UNESCO i Ochrony Socjalnej Państwowego Uniwersytetu Biotechnologicznego w Charkowie. Zainteresowania naukowe prof. Żwanko obejmują uchodźstwo I wojny światowej, społeczne aspekty Ukraińskiej Rewolucji 1917–1921, procesy migracyjne XX–XXI wieku, historię Polonii Charkowa i Polaków na terenach Ukrainy Wschodniej, historię dyplomacji polskiej, a także historię medycyny weterynaryjnej. Uczestniczyła w szeregu międzynarodowych projektów naukowych (Wielka Brytania, Niemcy, Polska). Jest autorką ponad 170 prac naukowych wydanych m.in. na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, w Polsce, Niemczech, Rosji, Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii.  W ramach programu "Polonista" Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wizytowała Wydział Sztuk Pięknych UMK, obecnie przebywa na stażu na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Współpracowała także z Wydawnictwem Naukowym UMK - dokonała tłumaczenia i adaptacji na język ukraiński książki "Bajki i powiastki dla dzieci. Байки та оповідки для дітей" Stanisława Jachowicza

pozostałe wiadomości