Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Problemy rolnictwa na pierwszym planie

Zdjęcie ilustracyjne

15 maja 2023 roku w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury na zaproszenie pani Barbary Tuderek reprezentującej Stowarzyszenie Wałecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, dr hab. Grażyna B. Dąbrowska, prof. UMK z Katedry Genetyki wygłosiła wykład zatytułowany: „Biologiczne rozwiązania dla współczesnego zrównoważonego rolnictwa”. Godzinna prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie, co zaowocowało licznymi pytaniami ze strony słuchaczy. 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 180 osób, było ono też formą promocji Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, chociaż skierowaną do dojrzałych słuchaczy, to zapewne wiedza na temat badań prowadzonych na naszym Wydziale będzie przekazana młodszym osobom, dzieciom i wnukom Uczestników wykładu, potencjalnym studentom UMK.

pozostałe wiadomości