Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Publikacja współautorstwa dr Kordowitzkiego, Dipl.ECAR opublikowana w Science

Okładka czasopisma NAture
science.2023. 381.issue-6658 fot. Nature

Oryginalna praca pod tytułem : "DNA methylation networks underlying mammalian traits" (https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq5693#tab-contributors), w której dr Kordowitzki jest jednym ze współautorów została opublikowana w obecnym numerze prestiżowego czasopisma Science, Impact Factor: 63,832.

W ramach wieloletniej współpracy dr Kordowitzkiego, Dipl. ECAR z prof. Steve Horvath na temat metylacji DNA zostały opublikowane przełomowe nowe odkrycia. Epigenomika porównawcza łączy sygnatury epigenetyczne ze związkami filogenetycznymi, aby zrozumieć cechy gatunku. W pracy naukowej zostały zbadane poziomy metylacji w wysoce zachowanych sekwencjach DNA od 348 gatunków ssaków. Drzewa filogenetyczne sugerują, że rozbieżność profili metylacji DNA ściśle odzwierciedla ewolucję genetyczną. Gatunki o dłuższej maksymalnej długości życia rozwinęły uporządkowane wzorce metylacji w genomie, charakteryzujące się unikalnymi szczytami i dołkami metylacji. Wzorce metylacji związane z maksymalną długością życia zasadniczo różnią się od wzorców związanych z wiekiem lub interwencjami wpływającymi na ryzyko śmiertelności. Dane te stanowią bogate źródło informacji dla dziedzin, w tym biologii ewolucyjnej i badań nad długowiecznością.

pozostałe wiadomości