Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIMO WSZYSTKO

Plakat przedstawia biegnące po trawie, wymalowane na buziach dzieci.
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIMO WSZYSTKO fot. Nadesłane

Uniwersyteckie Centrum Sportowe oraz Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają wszystkich zainteresowanych na konferencję pt. "Aktywność fizyczna mimo wszystko. Aktywność fizyczna drogą do zdrowia".

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na konieczność propagowania i rozwijania form aktywnego wypoczynku i atrakcyjnych form wychowania fizycznego. Podczas spotkań zostanie poruszony m.in. problem braku aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Prelegenci zaprezentują również zalecenia WHO na temat zdrowia i aktywności fizycznej oraz udzielą nauczycielom i nauczycielkom wskazówek metodycznych.

Konferencja odbędzie się 6 marca oraz 23 kwietnia 2024 r. na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK (ul. Lwowska 1, sala I) w godzinach 15:30-18:30.

Konferencja jest organizowana we współpracy z Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Torunia i pod patronatem JM Rektora UMK Prof. dr hab. Andrzeja Sokali i Prezydenta Miasta Torunia Michała Zalewskiego.

Plakat

pozostałe wiadomości