Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Drugie miejsce studenta z Katedry Genetyki za wystąpienie podczas konferencji

Zdjęcie ilustracyjne
F. Rejman został uhonorowany przez jury drugim miejscem za najlepsze wystąpienie fot. Grażyna Dąbrowska

W dniu 13 czerwca 2024 r. na Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbyła się XXII Konferencja zatytułowana „Biotechnologia na Politechnice Bydgoskiej a wyzwania współczesnego świata".

Studenci naszego Wydziału pani Magdalena Michalak i pan Filip Rejman reprezentowali Katedrę Genetyki WNBiW podczas niniejszej konferencji. Pani Magdalena Michalak kierowana przez dr Agnieszkę Mierek-Adamską podczas prezentacji omówiła wyniki badań dotyczące: „Analizy funkcji metalotionein typu 4 Arabidopsis thaliana poprzez edycję genomu metodą CRISPR/Cas9”. Natomiast pan Filip Rejman, którego opiekunem naukowym jest dr hab. Grażyna Dąbrowska, prof. UMK podczas wystąpienia omówił wyniki badań zatytułowane: „Potencjał płynnych produktów suchej pirolizy drewna sosnowego i brzozowego jako ekologicznych substancji przeciwdrobnoustrojowych”.

Student F. Rejman został uhonorowany przez jury drugim miejscem za najlepsze wystąpienie

pozostałe wiadomości