Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Zapisz się na studia na kierunku BIOLOGIA

Zdjęcie ilustracyjne
Zapisz się na studia na kierunku BIOLOGIA fot. Katarzyna Niedojadło, Emilia Wilmowicz

Zapisz się na studia na kierunku BIOLOGIA

Rekrutacja trwa do 15 lipca  https://bit.ly/biologia_s1

W ramach studiów licencjackich możesz:

 • odbyć staż zawodowy z wynagrodzeniem,
 • zrobić certyfikowane szkolenia zewnętrzne podnoszące atrakcyjność na rynku pracy,
 • zrealizować autorski projekt naukowy i zaprezentować wyniki badań na konferencji,
 • nabyć umiejętność obsługi aparatury badawczej i pomiarowej, którą wykorzystasz pracując w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
 • nabyć umiejętności z zakresu biomonitoringu,
 • nabyć umiejętności na rzecz zielonej transformacji,
 • zdobyć wiedzę o funkcjonowaniu nowoczesnego laboratorium i zasad dobrej praktyki laboratoryjnej,
 • poszerzyć pasję w kołach naukowych,
 • odbyć wizyty studyjne w potencjalnych miejscach zatrudnienia,
 • brać udział w specjalistycznych wykładach we współpracy z pracodawcami i ekspertami naukowymi,
 • brać udział w wyjazdach integracyjnych,
 • mieć możliwość rozwijania kompetencji komunikacyjnych,

• uczyć się w przyjaznej przestrzeni i nawiązywać nowe znajomości.

pozostałe wiadomości