Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Troje z diamentami

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Już po raz ósmy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał „Diamentowe Granty”. Wśród laureatów znalazło się troje naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Spośród 243 wnioskodawców wyłoniono 85 wybitnych studentów i studentek, którzy otrzymali dofinansowanie na prowadzone przez siebie badania naukowe. O grant mogli ubiegać się absolwenci studiów I stopnia lub studenci jednolitych studiów magisterskich. Na finansowanie projektów Minister Jarosław Gowin przeznaczył w tym roku ponad 17 milionów złotych.

Laureaci otrzymają nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Tegoroczni laureaci Diamentowego Grantu z UMK:

  • Hubert Joachim Jóźwiak z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Na swój projekt „Efekty zderzeniowe w strukturze nadsubtelnej cząsteczki wodoru – fundamentalny problem współczesnej spektroskopii molekularnej” otrzyma 189 553 zł.
  • Olgierd Borowiecki z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii - „Praksje wyobrażeniowe – czy mózgowe podłoże proceduralnych umiejętności kognitywnych jest tożsame z mózgowym podłożem proceduralnych umiejętności motorycznych? – badanie fMRI” (179 854 zł).
  • Aleksandra Bogumiła Florkiewicz z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - „Poszukiwanie markerów stresu suszy glebowej znajdujących zastosowanie w selekcji odmian łubinu żółtego o zwiększonym potencjale plonotwórczym” (182 443 zł).

Program „Diamentowy Grant” jest adresowany do najlepszych polskich studentów lub absolwentów, którzy prowadzą (pod kierunkiem opiekuna naukowego) badania o wysokim stopniu zaawansowania. Wsparcie polega m.in. na możliwości skrócenia ich ścieżki kariery naukowej - laureaci konkursu mogą szybciej rozpocząć studia doktoranckie (bez uprzedniego zdobycia tytułu magistra). Pełna lista laureatów „Diamentowego Grantu 2019”.

pozostałe wiadomości