Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Granty NCN dla pracowników naszego wydziału

Pracownikom Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych przyznane zostały grany NCN. Poniżej lista beneficjentów konkursów:

 

 

Dr hab. Marta Lenartowska z Katedry Biologii Komórkowej i Molekularnej

Konkurs: Opus 20

Projekt pt. „Nowa rola miozyny VI w strukturalnej organizacji i funkcji nabłonka najądrzy u myszy”

Kwota dofinansowania: 1 204 872 zł. 

Dodatkowe informacje


 dr hab. Sylwia Wrotek, prof. UMK, kierownik Katedry Immunologii

Konkurs: Preludium bis
Projekt pt. “Ciemna strona tolerancji endotoksynowej: zwiększona podatność na raka.”
Kwota dofinansowania: 539 680 zł.
Celem projektu jest: ustalenie czy tolerancja endotoksynowa sprzyja rozwojowi choroby nowotworowej. Badania prowadzone będą in vitro z wykorzystaniem linii komórkowych (kultury 2D i 3D) oraz in vivo na mysim modelu raka i tolerancji endotoksynowej.


Dr Łukasz Jermacz z Katedry Ekologii i Biogeografii.

Konkurs: Sonata 16

Projekt pt. “Wpływ globalnego ocieplenia na interakcję pomiędzy rodzimymi i obcymi gatunkami ektotermicznymi ofiar i drapieżników.”

Kwota dofinansowania: 1 288 540 zł 


Prof. dr hab. Chandra S. Pareek, kierownik Pracowni Genomiki Funkcjonalnej

Konkurs: Preludium Bis 2

Projekt pt. “Analiza transkryptomu i epigenomu w ocenie dojrzewania oocytów i kompetencji rozwojowych zarodków przedimplantacyjnych u bydła rasy polskiej HF.”

Kwota dofinansowania: 461 160 zł.

Dodatkowe informacje, Decyzja NCN


 prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski z Katedry Diagnostyki i Nauk Klinicznych

Konkurs: Opus 20

Projekt pt. “Wpływ naturalnych ekstraktów roślinnych otrzymanych metodą ekstrakcji nadkrytycznej na zahamowanie replikacji najważniejszych korona- i herpeswirusów drobiu i świń.”

Kwota dofinansowania: 1 482 300 zł