Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Jakość kształcenia

Raport z oceny ankietowej zajęć i nauczycieli akademickich WNBiW 2020-2021 

Karta Działań Doskonalących

Wyniki badania losów absolwentów

System zarządzania jakością na UMK

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Raport z ankietowej oceny zajęć i prowadzących je nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów za rok akademicki 2019/2020. 

Raport Wydziałowej Rady ds. Jakości jakości uczenia się z oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za rok akademicki 2019/2020 

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Biologia

Raport samooceny dla kierunku studiów Biologia

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Biotechnologia

Raport samooceny dla kierunku studiów Biotechnologia

Raport Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia z oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska za rok akademicki 2017/2018

Raport z ankietowej oceny zajęć i prowadzących je nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów za rok akademicki 2017/2018.

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Zarządzenie Rektora UMK nr 167 z dnia 19 lipca 2021 r (251 KB) w Toruniu z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 204 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Rektora nr 226 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (249 KB)

Zarządzenie nr 204 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych

Ocena pracowników

Kwestionariusz oceny nauczyciela akademickiego 2021 (19 KB)

Zarządzenie nr 266 Rektora z dnia 16 grudnia 2020 r (305 KB). w sprawie kryteriów, trybu i podmiotu dokonującego okresowej nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu