Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Jakość kształcenia

Raport samooceny dla kierunku studiów weterynaria (1,77 MB)

Raport podsumowujący badanie oceny zajęć dydaktycznych WNBiW 2022/2023 (2,78 MB)

Raport z badania losów absolwentów 2020_21 WNBiW (9,58 MB)

Raport z badania satysfakcji pracowników 2020-2021-2022 (44 KB)

Raport z badania satysfakcji studentow 2020-2021-2022 (62 KB)

Raport-ocena nauczycieli i zajec 2021-2022docx (29 KB)

Raport z oceny ankietowej zajęć i nauczycieli akademickich WNBiW 2020-2021 

Karta Działań Doskonalących

Wyniki badania losów absolwentów

System zarządzania jakością na UMK

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Raport z ankietowej oceny zajęć i prowadzących je nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów za rok akademicki 2019/2020. 

Raport Wydziałowej Rady ds. Jakości jakości uczenia się z oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych za rok akademicki 2019/2020 

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Biologia

Raport samooceny dla kierunku studiów Biologia

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Biotechnologia

Raport samooceny dla kierunku studiów Biotechnologia

Raport Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia z oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska za rok akademicki 2017/2018

Raport z ankietowej oceny zajęć i prowadzących je nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów za rok akademicki 2017/2018.