ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Jakość kształcenia

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Biologia

System zarządzania jakością na UMK

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Raport Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia z oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska za rok akademicki 2017/2018

Raport z ankietowej oceny zajęć i prowadzących je nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów za rok akademicki 2017/2018.

Raport samooceny dla kierunku studiów Biologia

Raport samooceny dla kierunku studiów Biotechnologia