Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Stacja terenowa

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK od listopada 2017 roku dysponuje terenową stacją badawczą zlokalizowaną w Borach Tucholskich. Budynki byłego leśnictwa Sobiny, dzierżawione od nadleśnictwa Osie, będą wykorzystywane na potrzeby badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych. Stacja położona w głębi kompleksu leśnego z dala od osiedli ludzkich będzie w pierwszej kolejności miejscem badań monitoringowych ptaków i nietoperzy. Oczekujemy ponadto na oferty współpracy z innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą w zakresie badań szeroko pojętego środowiska oraz różnorodności biologicznej tego unikalnego w skali Europy kompleksu leśnego ustanowionego Rezerwatem Biosfery.

Kierownikiem stacji jest dr Krzysztof Kasprzyk

Galeria zdjęć:

Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa Stacja Terenowa