Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Stacja terenowa

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK od listopada 2017 roku dysponuje terenową stacją badawczą zlokalizowaną w Borach Tucholskich. Budynki byłego leśnictwa Sobiny, dzierżawione od nadleśnictwa Osie,  będą wykorzystywane na potrzeby badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych. Stacja położona w głębi kompleksu leśnego z dala od osiedli ludzkich będzie w pierwszej kolejności  miejscem badań  monitoringowych ptaków i nietoperzy. Oczekujemy ponadto  na oferty współpracy z innych ośrodków naukowych w kraju i za granicą w zakresie badań szeroko pojętego środowiska oraz różnorodności biologicznej tego  unikalnego w skali Europy kompleksu leśnego ustanowionego Rezerwatem Biosfery.