Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Irański doktorant-stażysta w Katedrze Geobotaniki i Planowania Krajobrazu

obrazek:

Z końcem sierpnia zakończył swój półroczny pobyt doktorant-stażysta Pan Ahmad Rajabi Dehnavi z Iranu (Department of agronomy and plant breeding, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Esfahan). Opiekunami stażu były dr hab. Agnieszka Piernik wspólnie z dr Stefany Cardenas-Perez i dr Agnieszką Ludwiczak z Katedry Geobotaniki i Planowania Krajobrazu. W trakcie pobytu na naszym Wydziale doktorant wykonał dwa eksperymenty. Pierwszy dotyczył zróżnicowania tolerancji na zasolenie dziesięciu różnych genotypów sorgo. Drugi z eksperymentów został zaplanowany i wykonany wspólnie z zespołem Pani prof. Katarzyny Hrynkiewicz i dotyczył wpływu halotolerancyjnej endofitycznej bakterii na zwiększenie odporności na zasolenie halowrażliwej i halotolerancyjnej odmiany sorgo. Na podstawie uzyskanych wyników doktorant przygotował draft publikacji referującej pierwszy eksperyment. Draft drugiego manuskryptu zostanie ukończony do końca września. Ponadto doktorant uczestniczył w zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez Pana dr hab. Marcina Koprowskiego, prof. UMK ("Scientific writing and publishing" and "Introduction to R") oraz Panią dr hab. Agnieszkę Piernik (Statistical and numerical data analyses).  Brał udział w seminariach Katedry, na których prezentował wyniki swoich badań. Serdecznie dziękujemy Katedrze Fizjologii Roślin i Biotechnologii oraz Katedrze Biochemii za udostępnianie sprzętu i laboratorium, a także włączenie się w prowadzone badania.

pozostałe wiadomości