Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Silna reprezentacja Wydziału w PAN

obrazek:

Spośród 50 naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wybranych do komitetów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023, aż pięć osób to przedstawiciele naszego Wydziału:

prof. dr hab. Deptuła Wiesław (Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN)
prof. dr hab. Hrynkiewicz Katarzyna (Komitet Biotechnologii PAN)
dr hab. Lenartowska Marta, prof. UMK (Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN)
prof. dr hab. Ulrich Werner (Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN)
dr hab. Wojciechowski Michał, prof. UMK (Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN)

Więcej informacji na stronie

pozostałe wiadomości