Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Aktualności Koronawirus

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Pexel

Najważniejsze informacje dotyczące koronowirusa. 

Komunikat Dziekana WNBiW z dnia 02.11.2021

Wzorzec listy obecności  (zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2)

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza UMK (wrzesień 2021)

Harmonogram pracy zdalnej Dziekanatu WNBiW (kwiecień 2021)

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza (18.12.2020)

Zajęcia praktyczne zawieszone do 22 grudnia (13.11.2020) Treść zarządzenia Rektora UMK

Zgoda Rektora UMK na kontynuowanie zajęć praktycznych stacjonarnie na kierunku weterynaria na WNBiW (02.11.2020)

Zgoda Rektora UMK na kontynuację w systemie stacjonarnym pracowni dyplomowych i hodowli komórkowych na WNBiW (02.11.2020)

Zarządzenie Nr 236 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia koronawirusem

Wykaz zajęć kontaktowych w roku akademickim 2020/21 - semestr zimowy (20 październik 2020)

Zarządzenie Rektora UMK z 19 października

Kanclerz o pracy administracji (zarządzenie z 19 października) 

Komunikat JM Rektora UMK (z 16 października)

List Rektora UMK o podstawowych regulacjach dotyczących kwarantanny (z 15 października)

Kształcenie zdalne - szkolenia dla studentów

List Prorektorów do Studentek i Studentów

UMK przeciw SARS-CoV-2: nowe zarządzenie Rektora (zarządzenie z 15 września)

Kanclerz o pracy administracji (zarządzenie z 15 września)

Organizacja kształcenia - komunikat rektora z 8 września

Komunikat w sprawie kształcenia

List prorektorów UMK ds. kształcenia do społeczności akademickiej

Wraca Sport - zarządzenie Rektora z 9 czerwca

Zasady powrotu do akademików

Rektor w sprawie domów studenckich

Zarządzenie Nr 109 Rektora UMK z dnia 27 maja 2020 r

Kształcenie zdalne - zarządzenie Rektora UMK z 27 maja 2020 r

Praca administracji - zarządzenie Kanclerza UMK z 27 maja 2020 r

Odbiór rzeczy z akademików

Powrót z książką z biblioteki

 

pozostałe wiadomości