Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Preludium dla naszych doktorantów

Zdjęcie ilustracyjne
Preludium 22 fot. NCN

Pani mgr Nella Waszak i Pan mgr Mateusz Augustyniak, dwójka doktorantów z Katedry Ekologii i Biogeografii (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK) otrzymała dofinansowanie na realizację projektów w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki Preludium 22.

Preludium 22

Kierownik: mgr Nella Waszak

Tytuł: Jak zmiany klimatyczne wpływają na anatomię komórek drewna? Znaczenie dla

środkowoeuropejskiej populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Czas realizacji: 24 miesięce

Kwota: 139 972 zł

Streszczenie

 

 

Preludium 22

Kierownik: mgr Mateusz Augustyniak

Tytuł: Długoterminowy efekt zanieczyszczenia światłem na słodkowodne drapieżniki. Czy zwiększone natężenie światła w nocy faworyzuje gatunki inwazyjne ponad rodzimymi?

Czas realizacji: 36 miesięcy

Kwota: 209 800 zł

Streszczenie pol. i eng

pozostałe wiadomości