ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Kierunek Biologia

BIOLOGIA jest nauką wyjątkową, gdyż zajmuje się badaniem życia. Charakteryzuje i klasyfikuje organizmy żywe, przygląda się ich zachowaniu, poznaje procesy w nich zachodzące oraz te, które prowadzą do powstania nowych gatunków. Definiuje zależności między gatunkami, a środowiskiem naturalnym. W dobie rozwoju technicznego biologia jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk, a jej osiągnięcia są szeroko wykorzystywane w wielu dziedzinach. Jeżeli zatem chcesz poznać mechanizmy i prawa rządzące różnymi procesami zachodzącymi na wszystkich poziomach organizacji życia, to ten kierunek jest idealny właśnie dla Ciebie.

Dlaczego warto studiować biologię w UMK?

 • uzyskasz tytuł licencjata w ramach studiów I i tytuł magistra w ramach studiów II stopnia,
 • zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje gwarantujące opanowanie najnowszych metod i strategii badawczych stosowanych w biologii eksperymentalnej i środowiskowej,
 • będziesz brać udział w seminariach i konwersatoriach poszerzających wiedzę i horyzonty intelektualne w dziedzinie biologii i nauk pokrewnych, takich jak biomedycyna i bioetyka,
 • samodzielnie stworzysz własny profil studiów wybierając specjalistyczne kursy wykłady monograficzne oraz tematykę pracy licencjackiej/magisterskiej zgodnie z zainteresowaniami i aktualnymi potrzebami rynku pracy,
 • uzyskasz specjalistyczne uprawnienia,
 • skorzystasz z szerokiej oferty stypendiów naukowych i socjalnych, możliwości wynikających z doskonałej organizacji miasteczka akademickiego (domy studenckie, obiekty sportowe, kluby studenckie),

Co po studiach?

Absolwent kierunku biologia w UMK, posiadając szeroką wiedzę biologiczną oraz szereg nabytych umiejętności, jest przygotowany do podjęcia pracy w:

 • polskich i zagranicznych instytucjach naukowo-badawczych,
 • pracowniach i laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych firm działających w różnych gałęziach gospodarki,
 • jednostkach wykonujących raporty i ekspertyzy biologiczne na zlecenie administracji państwowej, samorządowej i podmiotów gospodarczych,
 • ogrodach botanicznych i zoologicznych,
 • szkółkach oraz firmach ogrodniczych i hodowlanych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • redakcjach czasopism i przy tworzeniu audycji naukowych,
 • fundacjach popularyzujących naukę.

 

Galeria zdjęć:

Kierunek - Biologia Kierunek - Biologia Kierunek - Biologia Kierunek - Biologia Kierunek - Biologia Kierunek - Biologia Kierunek - Biologia Kierunek - Biologia Kierunek - Biologia Kierunek - Biologia