ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Kierunek Biotechnologia

BIOTECHNOLOGIA jest interdyscyplinarną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. Kształcenie na tym kierunku jest odpowiedzią na potrzeby innowacyjnej gospodarki, której dynamiczny rozwój ma miejsce w kraju i za granicą. Wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. W opinii Komisji Europejskiej biotechnologia ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności gospodarki, dlatego wykorzystanie potencjału naukowego w tej dziedzinie dla tworzenia nowych produktów i technologii jest jak najbardziej pożądane.

Dlaczego warto studiować biotechnologię w UMK?

 • uzyskasz stopień licencjata w ramach studiów I i tytuł magistra w ramach studiów II stopnia,
 • uzyskasz wiedzę niezbędną dla pełnego rozumienia procesów biotechnologicznych,
 • uzyskasz przygotowanie praktyczne, umożliwiające stosowanie najnowszych technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej,
 • realizując wybrany program dodatkowy (np. Biotechnologia medyczna, Biotechnologia żywności, Agrobiotechnologia, Techniki mikroskopowe stosowane w biotechnologii, Nowoczesne techniki badawcze w biotechnologii) samodzielnie stworzysz własny profil studiów zgodny z zainteresowaniami i aktualnymi potrzebami rynku pracy,
 • możesz zrealizować indywidualny projekt badawczy,
 • skorzystasz z laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą, multimedialnych sal wykładowych, pracowni komputerowych oraz zbiorów bibliotecznych,
 • skorzystasz z szerokiej oferty stypendiów naukowych i socjalnych oraz możliwości wynikających z doskonałej organizacji miasteczka akademickiego,

Co po studiach?

Sylwetkę absolwenta kierunku Biotechnologia określają wiedza, umiejętności i kompetencje zatem jest on cenionym reprezentantem nowoczesnej dziedziny wiedzy. Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in.:

 • jako specjaliści lub eksperci w instytutach oraz ośrodkach badawczych opracowujących i wdrażających nowoczesne techniki i technologie, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym, spożywczym oraz w rolnictwie
 • w laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • w instytucjach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów),
 • we własnych firmach, gdyż uzyskane umiejętności i kompetencje pozwalają na założenie i prowadzenie takiej działalności,
 • w nauce (uczelnie, instytuty badawcze),

 

 

Galeria zdjęć:

Kierunek - Biotechnologia Kierunek - Biotechnologia Kierunek - Biotechnologia Kierunek - Biotechnologia Kierunek - Biotechnologia Kierunek - Biotechnologia Kierunek - Biotechnologia Kierunek - Biotechnologia Kierunek - Biotechnologia Kierunek - Biotechnologia Kierunek - Biotechnologia Kierunek - Biotechnologia Kierunek - Biotechnologia