Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Kierunek Diagnostyka Molekularna

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. W dobie wprowadzania metod molekularnych do szeroko rozumianej analizy diagnostycznej, zdobycie nie tylko wiedzy, lecz także umiejętności i doświadczenia w zakresie metod biochemicznych, analitycznych, bioinformatycznych i instrumentalnych, a także technik biologii molekularnej, jest koniecznością dla osób o ściśle zdefiniowanych zainteresowaniach i planach zawodowych.

Kierunek Diagnostyka molekularna uzyskał wsparcie UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), którego celem jest stworzenie unikalnych kierunków studiów będących odpowiedzią na potrzeby społeczno-gospodarcze [więcej]

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ DIAGNOSTYKĘ MOLEKULARNĄ NA UMK?

Diagnostyka molekularna jest jedynym kierunkiem studiów stacjonarnych drugiego stopnia o tak zdefiniowanych celach i efektach kształcenia realizowanym przez uczelnie publiczne w Polsce. Aktywny udział w zróżnicowanych zajęciach laboratoryjnych pozwala studentom nabyć cenne umiejętności w zakresie obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej, wykonywania analiz i ekspertyz oraz przeprowadzania eksperymentów badawczych z wykorzystaniem materiału biologicznego.

CO PO STUDIACH?

Diagnostyka molekularna przygotowuje studenta do podjęcia wyzwań zawodowych. Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy w charakterze specjalistów i konsultantów w laboratoriach badawczych, kontrolnych, analitycznych, diagnostycznych, kryminalistycznych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych związanych z obrotem materiałem biologicznym, jak również w branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej.

 

Galeria zdjęć:

Diagnostyka molekularna [fot. A.Romański] Diagnostyka molekularna Diagnostyka molekularna Diagnostyka molekularna [fot. A.Romański] Diagnostyka molekularna [fot. A.Romański] Diagnostyka molekularna [fot. A.Romański] Diagnostyka molekularna Diagnostyka molekularna Diagnostyka molekularna [fot. A.Romański]