Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Wykładowcy SPNJO

Prezentacja UCJO (1,25 MB)

Język angielski

mgr Magdalena Bożenko-Kęska – Koordynator UCJO ds. WNBiW

asystent

pokój 6, UCJO

tel.: +48 56 611 4201

e-mail: magdabk@umk.pl

Weryfikacja tytułów prac licencjackich i magisterskich

mgr Katarzyna Gałka

asystent

pokój 1, UCJO

tel. +48 56 611 42 12

e-mail: katy@umk.pl

Weryfikacja tytułów prac licencjackich i magisterskich

mgr Ewa Szymborska

lektor języka angielskiego

pokój 2, UCJO

tel. +48 56 611 49 65

e-mail: ewa.szymborska@umk.pl

Weryfikacja tytułów prac licencjackich i magisterskich

Język łaciński

mgr Małgorzata Skórcz

asystent

pokój 3, UCJO

tel.: +48 56 6114209

e-mail: malgorzata.skorcz@umk.pl