Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Warsztaty z biodruku 3D (wymagana rejestracja). Ostatnie miejsca.

Zdjęcie ilustracyjne
Polbionica fot. nadesłane

Firma Polbionica zaprasza na warsztaty z biodruku 3D. Mają one na celu dostarczenie uczestnikom zarówno teoretycznej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności w zakresie biodruku. Dzięki różnorodnym prezentacjom i części warsztatowej, uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie, a także samodzielnie przećwiczyć techniki biodruku.

Link do rejestracji https://forms.gle/V2t9ak784dZFSPax8

Warsztaty odbywają się 12 czerwca 2024 w godzinach 9 - 11 w sali 288 WNBiW

Plakat

Uwaga, ostatnie miejsca!

 

Plan warsztatów:

9:00 - Prezentacja dr Sylwester Domański/dr Marta Klak (Biomateriały, urządzenia oraz aspekty biologiczne i chemiczne)

  • Wprowadzenie do biomateriałów wykorzystywanych w biodruku 3D: Definicja i rodzaje biomateriałów używanych w biodruku 3D
  • Aspekty chemiczne biomateriałów: Właściwości chemiczne biomateriałów
  • Przykłady zastosowań z użyciem Bioreaktora ResearchLine™: Przykłady aplikacji biomateriałów w medycynie na przykładzie firmy Polbionica sp. z o.o.
  • Analiza trendów w badaniach: Kierunki rozwoju badań naukowych w biodruku 3D

9:30 - Część warsztatowa (mgr Agnieszka Zakrzewska, mgr Agnieszka Górnik)

  • Wprowadzenie do praktycznych aspektów biodruku 3D: Przygotowanie materiałów do druku, ustawienia drukarek 3D i ich kalibracja
  • Drukowanie prostych struktur: Drukowanie podstawowych konstrukcji biologicznych, optymalizacja procesu druku
  • Analiza wydrukowanych modeli: Ocena jakości wydrukowanych konstrukcji, techniki monitorowania i kontroli jakości

10:30 – Podsumowanie i wręczenie certyfikatów uczestnictwa:

  • Podsumowanie warsztatów: Kluczowe wnioski i obserwacje
  • Dyskusja nad wyzwaniami i przyszłością: Największe wyzwania stojące przed badaczami i przyszłość biodruku 3D w różnych dziedzinach nauki i medycyny

Zamknięcie warsztatów: Podziękowania dla uczestników i prelegentów, informacje o dalszych krokach i możliwości współpracy

pozostałe wiadomości