Kontakt ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

Cell Art

Zdjęcie ilustracyjne
Papużki. (Dojrzewające spermatydy w kanalika nasiennym myszy — mikroskopia konfokalna) fot. Anna Richert

Zapraszamy na Pierwszą Wystawę Impresji Artystycznej prezentującą studenckie prace zaliczeniowe zajęć ogólnouniwersyteckich prowadzonych przez dr hab. Martę Lenartowską w roku akademickim 2023/2024.

Miejsce i czas: 17-30.06.2024 r., Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Otwarcie wystawy: 17 czerwca (poniedziałek) o godz. 13.00.

Obrazy, które będą prezentowane na wystawie powstały na podstawie zdjęć mikroskopowych dokumentujących wyniki badań pracowników i studentów Katedry Biologii Komórkowej i Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu finansowanych przez:

Program Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza

Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wystawa jest objęta Honorowym Patronatem Komitetu Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk.

Plakat

pozostałe wiadomości