Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

[Akt. 27.04] Informacje dla studentów o zajęciach prowadzonych zdalnie

obrazek:

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informacje odnośnie zajęć prowadzonych zdalnie dla poszczególnych kierunków:

Biologia Sądowa [akt. 27.04]
Biologia [akt.27.04]
Biotechnologia [27.04]
Diagnostyka Molekularna [akt.27.04]
Ochrona Środowiska [akt.27.04]
Sport i Wellness [akt. 27.04]
Weterynaria [akt. 20.04]

Wykłady Ogólnouniwersyteckie [akt.27.04]

 

Koordynator zdalnego kształcenia: mgr Edyta Rutkowska, edyrut@umk.pl, tel. (56) 611 2583 [zmiana numeru telefonu]

 

Informacja od koordynatora SPNJO, pani mgr Magdaleny Bożenko-Kęski:

Szanowni Studenci,
Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej informujemy, że w przypadku  lektoratów języków obcych prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK formą zdalną zajęć objęte są wszystkie grupy zajęciowe wynikające z programów studiów na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Zajęcia prowadzone są w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 z możliwością jego przedłużenia.

Prowadzący zajęcia poinformują uczestników grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web. Na bieżąco będziemy informować Państwa o poszczególnych etapach realizacji zajęć. Prosimy o dostosowanie się do przestawionych przez prowadzących zajęcia zasad współpracy.
Dyżury pracownicze są prowadzone także tylko w formie zdalnej (maile, lub po ustaleniu z prowadzącym przy pomocy komunikatora).
Kierownictwo SPNJO UMK

pozostałe wiadomości