Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwbios@umk.pl

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA WYDZIALE NAUK BIOLOGICZNYCH I WETERYNARYJNYCH UMK W SEMESTRZE ZIMOWYM [AKT. 16.10.2020]

pozostałe wiadomości